Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

36. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

W dniach 19-21 czerwca 2018 roku w Strasburgu odbyło się 36. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięły dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych, oraz Urszula Góral, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Członkowie posiedzenia zapoznali się z informacjami dotyczącymi modernizacji Konwencji nr 108. Potwierdzili chęć przyjęcia Protokołu zmieniającego Konwencję nr 108 z dnia 18 maja 2018 r. Przyjęli również informację na temat odroczenia terminu otwarcie do podpisu tego instrumentu, wzywając do szybkiego ustalenia daty tej ceremonii i następnie pilnego podpisania i ratyfikacji przez umawiające się strony.

Podczas obrad przeanalizowano szereg dokumentów, m.in. projekt zalecenia w sprawie ochrony danych związanych ze zdrowiem, wstępne sprawozdanie w sprawie sztucznej inteligencji oraz projekt opinii w sprawie zgodności Porozumienia ICDPPC (w tym jego harmonogramu) z konwencją 108+.

Jednym z punktów posiedzenia planarnego było wspólne posiedzenie z Komitetem Sterującym ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego, które wspólnie zatwierdziły "Wytyczne dotyczące ochrony prywatności w mediach”.

Dodatkowo, członkowie posiedzenia zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez Sekretariat w sprawie wniosku o przystąpienie ze strony Republiki Kazachstanu, który podkreślił znaczenie szybkiego przygotowania opinii w tej sprawie.

Komitet Konsultacyjny przyjął nowe wydanie podręcznika dotyczącego europejskiej ochrony danych, przygotowanego wspólnie przez Radę Europy, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, mającego na celu integrację ostatniej aktualizacji zarówno prawa UE, jak i Rady Europy z najnowszym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Dodatkowo, podczas obrad delegacje zapoznały się z finalizacją ustanowienia nagrody Stefano Rodota.

Potwierdzono także termin posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w Strasburgu w dniach 20-22 listopada 2018 r. oraz terminy kolejnych posiedzeń Biura, które odbędą się w dniach 24-26 września 2018 r. w Paryżu i od 17-19 grudnia w Strasburgu.

Więcej informacji o 36. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: https://rm.coe.int/t-pd-2018-rap36-abr-en/16808b6df2 

2018-12-10 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-12-10
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-12-10 12:12:20
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-05-09 12:43:33