Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Rekomendacja Rady Europy z dnia 1 kwietnia 2015
dotycząca ochrony danych osobowych w sektorze zatrudnienia
Rekomendacja R(10) z dnia 23 listopada 2010 r.
dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podczas tworzenia profili
Rekomendacja R(02) 9 z dnia 18 września 2002 r.
dotycząca ochrony danych osobowych zbieranych i przetwarzanych dla celów ubezpieczeniowych
Rekomendacja R(99) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich
dotycząca ochrony prywatności w internecie, wytyczne w sprawie ochrony osób w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na "infostradach"
Rekomendacja R(97) 18 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich
dotycząca ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych dla celów statystycznych
Rekomendacja R(91) 10 I Nota wyjaśniająca Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich
dotycząca udostępniania osobom trzecim danych osobowych będących w posiadaniu instytucji publicznych
Rekomendacja R(91) 10 z dnia 9 września 1991 r.
dotycząca ochrony danych osobowych przekazywanych osobom trzecim przez instytucje publiczne.
Rekomendacja R(87) 15 z dnia 17 września 1987 r.
dotycząca ochrony danych osobowych wykorzystywanych w sektorze policji
Rekomendacja R(87) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy
dotycząca ochrony danych osobowych wykorzystywanych w sektorze policji z 17 września 1987 roku
Rekomendacja R(86) 1 z dnia 23 stycznia 1986 r.
dotycząca ochrony danych osobowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego
Rekomendacja R(85) 20 z dnia 25 października 1985 r.
dotycząca ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego
Rekomendacja R(85) 20 Komitetu Ministrów z 25 października 1985 roku dla Państw Członkowskich
dotycząca ochrony danych osobowych używanych dla celów marketingu bezpośredniego, Rady Europy "Ochrona Danych Osobowych Wykorzystywanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego"
Rekomendacja R(83) 10 z dnia 23 września 1983 r.
dotycząca ochrony danych osobowych wykorzystywanych w badaniach naukowych i statystyce
Rekomendacja R(83) 10 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich
dotycząca ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych dla celów badań naukowych i statystycznych
Rekomendacja R(81) 1 Komitetu Ministra dla Państw Członkowskich
dotycząca regulacji mających zastosowanie do zautomatyzowanych banków danych medycznych