Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak postępować, gdy dojdzie do zagubienia zwrotnego potwierdzenia odbioru?

W sprawozdaniu z działalności Prezesa UODO za 2019 r. (https://uodo.gov.pl/437, str. 129-131) wskazano, że w przypadku zagubienia przesyłki pocztowej obowiązki określone w art. 33 i 34 RODO spoczywają na nadawcy przesyłki, ponieważ to on „posiada wiedzę o tym, jakie dane przekazywane są w przesyłce, a tym samym może ocenić, jakim ryzykiem dla praw i wolności osoby fizycznej skutkuje utrata przesyłki”. Co jednak w przypadku, gdy operator pocztowy, z którego usług korzystamy, zagubi jedynie zwrotne potwierdzenie odbioru?Kto w tym przypadku powinien ocenić konsekwencje takiego zdarzenia?

W przypadku, gdy dojdzie do zagubienia tylko zwrotnego potwierdzenia odbioru, podmiotem zobowiązanym do dokonania oceny w zakresie konsekwencji takiego zdarzenia jest operator pocztowy. Zwrotne potwierdzenie odbioru jest elementem dodatkowej usługi (przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) oraz zawiera takie dane, jak imię i nazwisko, adres adresata i nadawcy przesyłki, a także datę, imię i nazwisko odbiorcy.

Poczta Polska i inni operatorzy pocztowi w związku z wykonywaniem usług pocztowych są administratorami danych osobowych nadawców i adresatów przesyłek, a jednocześnie odpowiadają za bezpieczeństwo przesyłek (i zawartych w nich danych osobowych) w ramach należytego wykonywania usług pocztowych oraz przestrzegania zasad i obowiązków określonych w Prawie pocztowym (jak wskazujemy w odpowiedzi na pytanie Czy przekazanie dokumentacji do fumigacji powoduje konieczność zawarcia umowy powierzenia?).

Warto przypomnieć, że operatorzy pocztowi mają obowiązek zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej (art. 41 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe). Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani: operator pocztowy oraz osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług (art. 41 ust. 1 ww. ustawy).

2021-02-01 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2021-02-01
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-02-01 08:02:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-02-01 08:34:33