Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak długo powinny być udostępniane w BIP oświadczenia majątkowe, np. radnego, wójta?

W pracy IOD napotykam wątpliwości, jak długo mogą być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnego. Czy jest jakiś konkretny przepis, który to reguluje, czy administrator powinien sam ocenić - zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych?

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego. Zatem po upływie wskazanego terminu przechowywania oświadczeń majątkowych, przetwarzanie danych w nich zawartych należy uznać za niedopuszczalne. Termin ten dotyczy zarówno oświadczeń złożonych przez osoby, które złożyły oświadczenie majątkowe i przestały pełnić swoją funkcję, jak i osoby, które nadal sprawują funkcję publiczną, a których oświadczenie, z uwagi na konieczność złożenia kolejnego, aktualnego oświadczenia o stanie majątkowym stało się nieaktualne. Również przetwarzanie (w tym przechowywanie i udostępnianie) danych zawartych w tych oświadczeniach w Biuletynie Informacji Publicznej nie powinno być dokonywane przez czas dłuższy, niż wymaga tego ustawa o samorządzie gminnym. W przeciwnym razie może to prowadzić do naruszenia art. 5 ust. 1 lit. b, c i e RODO, gdyż spowoduje, że informacje będą przetwarzane bez podstawy prawnej (powyżej terminu zakreślonego przez ustawodawcę) oraz przechowywane będą w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2019-07-31 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-07-30
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-31 08:07:25
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-07-31 08:39:17