Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Co należy rozumieć przez formę elektroniczną pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa należy udzielić w formie elektronicznej, co oznacza, że powinno być ono (np. dokument w formacie DOC.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP złożonym przez osobę lub osoby udzielające pełnomocnictwa (zgodnie z reprezentacją administratora/podmiotu przetwarzającego).

Możliwe jest także dołączanie pełnomocnictwa uwierzytelnionego elektronicznie przez notariusza. W takim przypadku do zawiadomienia należy załączyć pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie).

Co istotne, dokument podpisany własnoręcznie i zeskanowany nie jest uznany za prawidłową formę pełnomocnictwa. Sam skan pełnomocnictwa nieopatrzony podpisem w powyżej wskazany sposób, nie będzie miał właściwej, tj. elektronicznej, formy.

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 12:01:18
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-04-08 11:19:04