Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy złożone przeze mnie zgłoszenie ABI zostało już rozpatrzone?

Wraz z uchyleniem z dniem 25 maja 2018 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922z późn. zm.) przestały obowiązywać przepisy w zakresie rejestracji administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Jest to związane z rozpoczęciem stosowania od tego dnia RODO.

W związku z uchyleniem powyższych przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) nie prowadzi już ogólnokrajowego, jawnego rejestru ABI, zaś postępowania w sprawie rejestracji ABI zostały umorzone (art. 160 i art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Obecne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przewidują wyznaczenie IOD. Więcej informacji na temat wyznaczenia IOD oraz formy zawiadomienia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu można znaleźć na naszej stronie w sekcji Inspektor Ochrony Danych.

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 11:01:07
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-01-07 13:54:15