Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy do zawiadomienia trzeba dołączyć pełnomocnictwo?

Jeśli zawiadomienia dokonuje pełnomocnik wtedy do każdego zawiadomienia musi być dołączone pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej.

Wyjątek stanowi sytuacja gdy pełnomocnik jest ujawniony w CEIDG. Wtedy nie musi przesyłać pełnomocnictwa, wystarczające bowiem jest to, że widnieje on w CEIDG.

Natomiast przesłanie jedynie pełnomocnictwa bez załączenia stosownego zawiadomienia jest nieprawidłowe.

2022-04-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-04-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-04-08 11:04:52
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-11 08:31:22