Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy pełnomocnik powinien weryfikować prawidłowość przesłanego przez niego zawiadomienia?

Oceny poprawności zawiadomienia powinien dokonać samodzielnie zgłaszający, w tym pełnomocnik.

Jeśli zawiadomienie złożone przez pełnomocnika nie spełniało powyższych warunków konieczne jest jego ponowne przesłanie.

Należy też pamiętać, że wraz z ponownym zgłoszeniem i przedstawieniem do niego prawidłowego dokumentu pełnomocnictwa, należy ponownie wnieść opłatę skarbową. Art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej nie wiąże powstania obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej z faktem ustanowienia pełnomocnika ani istnienia już w obrocie ważnego umocowania, ale z faktem złożenia tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii). A zatem ustawa podatkowa jednoznacznie stanowi, że obowiązek ten powstaje „z chwilą złożenia dokumentu” (patrz wyrok WSA w Szczecinie z 6.02.2013 r., sygn. akt I SA/Sz 737/12).

2022-04-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-04-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-04-08 11:04:51
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-11 08:32:03