Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Szkolenie dla inspektorów ochrony danych z sektora oświaty już za nami!
Czy można nagrywać lekcje online? Jak zadbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych uczniów, ich rodziców i nauczycieli? Z jakich platform edukacyjnych korzystać? Które dostępne usługi są bezpieczne?
„Obowiązek informacyjny” - szkolenie dla IOD , 28 lutego 2019 r.
RODO znacząco rozszerzyło zakres obowiązku informacyjnego ciążącego na administratorach. Temu, jak go poprawnie realizować, poświęcone było 16. szkolenie dla inspektorów ochrony danych, które odbyło się 28 lutego 2019 r. w Warszawie.
RODO ma zapewnić ochronę także w państwach trzecich, do których są przekazywane dane
Jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) reguluje kwestię transferu danych do tzw. państw trzecich oraz na co będzie trzeba zwrócić uwagę w przypadku przekazywania danych do Wielkiej Brytanii po brexicie – to niektóre zagadnienia, jakie zostały szczegółowo omówione podczas szkolenia UODO dla inspektorów ochrony danych (IOD).
Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, 12 lutego 2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa zaprasza na szkolenie „Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680”, adresowane do inspektorów ochrony danych (IOD), które odbędzie się 12 lutego 2019 r. w Warszawie.
Gdy dojdzie do naruszenia ochrony danych kluczowy jest czas reakcji, 14 stycznia 2019 r.
Kiedy i jak zgłosić naruszenie ochrony danych, czy musi on być na formularzu Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz co zrobić, gdy na początku mamy o tym zdarzeniu małą wiedzę – to tylko część zagadnień, które szczegółowo zostały wyjaśnione podczas kolejnego szkolenia dla inspektorów ochrony danych (IOD), zorganizowanego przez Prezes UODO.
Ocena skutków dla ochrony danych osobowych, 19 grudnia 2018 r.
Ocena skutków dla ochrony danych to szczególna postać analizy ryzyka. Trzeba ją przeprowadzić wówczas, gdy dany rodzaj przetwarzania danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) z sektora mieszkalnictwa, 26 czerwca 2018 r.
Jak podmioty z sektora mieszkalnictwa, takie jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, powinny przetwarzać dane osobowe, stosując obowiązujące od 25 maja 2018 r. zasady określone w RODO – temu poświęcone było szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych (IOD) zorganizowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szkolenie dla ABI z przedszkoli, 24 kwietnia 2018 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w przedszkolach w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.
Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa, 27 lutego 2018 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.
Szkolenie dla ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12 grudnia 2017 r.
Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w ośrodkach i domach pomocy społecznej.
Szkolenie dla ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13 listopada 2017 r.
Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze fundacji i stowarzyszeń.
Szkolenie dla ABI z sektora bankowego, 12 września 2017 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze bankowym w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych
Szkolenie dla ABI z sektora sądownictwa, 23 maja 2017 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.
Szkolenie dla ABI z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.
Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów.
Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.
Szkolenie dla ABI z sektora administracji publicznej, 28 czerwca 2016 r.
Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.