Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

60. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 01.02.2022 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła pierwszą opinię w sprawie kryteriów certyfikacji.

EROD przyjęła opinię w sprawie systemu certyfikacji RODO-CARPA, przedłożoną Radzie przez luksemburski organ nadzorczy. Jest to pierwsza opinia EROD w sprawie spójności kryteriów dotyczących ogólnokrajowego systemu certyfikacji. System certyfikacji RODO-CARPA jest systemem ogólnym, który nie skupia się na konkretnym sektorze lub rodzaju przetwarzania. Obejmuje on wymogi dotyczące zarządzania ochroną danych w organizacji, w odniesieniu do czynności przetwarzania.

Andrea Jelinek, Przewodnicząca EROD, powiedziała: "Ta opinia jest ważnym krokiem w kierunku większej zgodności z RODO. Głównym celem mechanizmów certyfikacji jest pomoc administratorom i podmiotom przetwarzającym w wykazaniu zgodności z RODO. Administratorzy i podmioty przetwarzające, stosujące się do mechanizmu certyfikacji, zyskują również większą widoczność i wiarygodność, ponieważ umożliwiają osobom fizycznym szybką ocenę stopnia ochrony operacji przetwarzania".

Opinia EROD ma na celu zapewnienie spójności i prawidłowego stosowania kryteriów certyfikacji wśród organów nadzorczych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W tym celu, zdaniem EROD, należy wprowadzić kilka zmian do projektu kryteriów certyfikacji.

Po zatwierdzeniu mechanizmu certyfikacji przez organ nadzorczy, zostanie on również dodany do rejestru mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości w dziedzinie ochrony danych, zgodnie z art. 42 ust. 8 RODO.

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, dotyczące przyjętej opinii: https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-first-opinion-certification-criteria_pl

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Agenda 60. posiedzenia plenarnego EROD znajduje się pod adresem: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/agenda-meetings/agenda-february-1st-plenary_pl.

2022-02-03 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-02-03
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2022-02-03 14:02:42
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-03-17 15:17:15

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-02-03
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2022-02-03 14:11:18