Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

58. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 14.12.2021 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wkład do oceny dyrektywy policyjnej, plan projektu SPE, odpowiedź dla posła Parlamentu Europejskiego Ujhelyi na temat Pegasusa, ostateczną wersję wytycznych w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych

EROD i krajowe organy nadzorcze wniosły wkład do przeglądu dyrektywy policyjnej (LED), przeprowadzonej przez Komisję Europejską zgodnie z art. 62 dyrektywy 2016/680. Ze względu na jej niedawne wdrożenie istnieje ograniczone doświadczenie i brak wystarczających danych empirycznych dotyczących niektórych jej części. W związku z tym EROD uznała, że jest za wcześnie na wyciąganie wniosków na temat skuteczności dyrektywy 2016/680 lub na rozważenie jej zmiany. EROD wezwała również państwa członkowskie do zapewnienia zwiększenia środków proporcjonalnie do obciążenia pracą w związku z realizacją zadań w ramach dyrektywy 2016/680.

W ramach wdrażania strategii EROD na lata 2021-2023 i po utworzeniu grupy ekspertów wspierających (SPE), EROD uzgodniła obecnie plan projektu SPE, którego zadaniem jest zapewnienie jej członkom wsparcia w formie wiedzy specjalistycznej przydatnej do prowadzenia postępowań i działań w zakresie egzekwowania prawa, a także zacieśnienia współpracy i solidarności pomiędzy krajami członkowskimi.

EROD przyjęła odpowiedź dla posła Parlamentu Europejskiego Ujhelyi w sprawie oprogramowania szpiegującego Pegasus. W odpowiedzi podkreślono, że Rada i jej członkowie zwracają i będą nadal zwracać szczególną uwagę na obecne wydarzenia związane z ingerencją w podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych za pomocą środków nadzoru. EROD dodała, że ochrona dziennikarzy i ich źródeł jest kamieniem węgielnym wolności prasy, a Rada jest właściwa w sprawie domniemanego wykorzystania oprogramowania Pegasus tylko w takim zakresie, w jakim jest ono wykorzystywane do celów określonych w RODO i dyrektywie 2016/680.

Po konsultacjach publicznych EROD przyjęła ostateczną wersję wytycznych w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych. Niniejsze wytyczne uzupełniają wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych poprzez wprowadzenie bardziej ukierunkowanych na praktyki wytycznych i zaleceń.

W związku z 58. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenia prasowe: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-contribution-evaluation-law-enforcement-directive-spe-project-plan_pl.  Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Agenda 58. Posiedzenia plenarnego EROD znajduje się pod linkiem:

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-12/20211214plen1.2agenda_public.pdf

2021-12-17 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-12-17
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-12-17 14:12:15
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-12-21 08:51:15

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-12-17
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-12-17 14:51:08