Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

57. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 18.11.2021 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO, oświadczenie w sprawie strategii cyfrowej i w zakresie danych oraz mianowała przedstawicieli EROD do wspólnego przeglądu TFTP.

Na posiedzeniu plenarnym EROD przyjęła wytyczne w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO. Wyjaśniając zależności pomiędzy terytorialnym zakresem stosowania RODO (art. 3) a przepisami dotyczącymi międzynarodowego przekazywania danych zawartymi w rozdziale V RODO, wytyczne mają na celu pomoc administratorom i podmiotom przetwarzającym w UE w ustaleniu, czy operacja przetwarzania stanowi międzynarodowe przekazywanie danych, oraz zapewnienie wspólnej interpretacji pojęcia międzynarodowego przekazywania danych. Wytyczne będą przedmiotem konsultacji publicznych do końca stycznia 2022 r.

EROD przyjęła również oświadczenie w sprawie pakietu usług cyfrowych i strategii w zakresie danych Komisji Europejskiej. W oświadczeniu EROD zwraca uwagę na trzy rodzaje nadrzędnych obaw dotyczących przedstawionych dotychczas wniosków Komisji (akt w sprawie zarządzania danymi (DGA), akt o usługach cyfrowych (DSA) i akt o rynkach cyfrowych (DMA) oraz rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji (AIR)):

1) brak ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych;

2) Rozdrobniony nadzór;

3) Ryzyko wystąpienia niespójności.

Ponadto EROD wyznaczyła dwóch przedstawicieli organów nadzorczych, belgijskiego i kraju związkowego Hesji (DE), do wzięcia udziału w 6 wspólnym przeglądzie umowy UE-USA o przetwarzaniu i przekazywaniu z UE do USA danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP).

W związku z 57. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenia prasowe: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-interplay-between-art-3-and-chapter-v-gdpr-statement-digital_pl. Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Agenda 57. Posiedzenia plenarnego EROD znajduje się pod linkiem:

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-11/20211118plen1.2agenda_public.pdf

 

Podczas 57. posiedzenia plenarnego, 18 listopada 2021 r., Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła pisma do ONZ i ENISA (Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa).

W piśmie w odpowiedzi na pismo ONZ, dotyczącym przekazywania danych organizacjom międzynarodowym, EROD z zadowoleniem przyjmuje stały udział ONZ w grupie roboczej ds. przekazywania danych organizacjom międzynarodowym i ponawia swoje zobowiązanie do dalszej współpracy z ONZ w zakresie ochrony praw człowieka, w tym prawa do prywatności.

Z kolei w piśmie do ENISA (Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa), dotyczącym zgodności europejskiego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie usług chmurowych (EUCS) z wyrokiem w sprawie Schrems II, EROD podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie do ENISA z 19 maja, że ostateczny program certyfikacji powinien być zgodny z obowiązkami określonymi w RODO i powinien umożliwiać dostawcom usług chmurowych i ich klientom przestrzeganie RODO, biorąc również pod uwagę wyrok ws. Schrems II.

Oświadczenie prasowe w tej sprawie opublikowano na stronie EROD:

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-letters-un-enisa_pl

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

 

2021-11-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-11-23
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-11-23 14:11:47
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-11-26 13:15:53

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-11-23
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-11-24 09:37:39
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-11-26
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-11-26 13:14:32