Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

56. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 13.10.2021 r.

Podczas 56. posiedzenia plenarnego Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) przyjęto wytyczne 10/2020 w sprawie ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, na podstawie art. 23 RODO w wersji po konsultacjach publicznych.

Wytyczne mają na celu przypomnienie warunków stosowania ograniczeń przez państwa członkowskie lub prawodawcę UE w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i RODO. Zawierają one dokładną analizę kryteriów stosowania ograniczeń, ocen, których należy przestrzegać, sposobu, w jaki osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa po zniesieniu ograniczeń, oraz konsekwencji naruszeń art. 23 RODO. Ponadto w wytycznych przeanalizowano, w jaki sposób środki legislacyjne określające ograniczenia muszą spełniać wymóg przewidywalności, oraz badają podstawy ograniczeń wymienionych w art. 23 ust. 1 RODO oraz obowiązki i prawa, które mogą być ograniczone.

W następstwie decyzji EROD o ustanowieniu skoordynowanych ram egzekwowania prawa w październiku 2020 r. EROD zdecydowała się przedstawić propozycję swojego pierwszego skoordynowanego działania w sprawie korzystania z usług opartych na chmurze przez sektor publiczny. W ramach skoordynowanego działania, EROD nadaje priorytet wybranemu tematowi, którym następnie organy nadzorcze zajmują się na szczeblu krajowym. Wyniki tych działań krajowych są następnie łączone i analizowane, co pozwala na uzyskanie głębszego wglądu w dany temat i umożliwia dalsze ukierunkowane działania, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE.

Udzielono również mandatu do rozpoczęcia prac nad wytycznymi w sprawie przetwarzania danych osobowych dzieci.

Agenda 56. posiedzenia plenarnego EROD znajduje się pod linkiem: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/20211013plen1.2agenda_public.pdf

W związku z 56. posiedzeniem plenarnym EROD opublikowano następujące komunikaty prasowe:

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-restrictions-data-subject-rights-under-article-23-gdpr_pl

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-launches-first-coordinated-action_pl

2021-10-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-10-15
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-10-15 13:10:48
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-11-10 13:35:16