photo
26.07.2017

Będą szkolenia dla ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych - z sektora publicznego

GIODO zdobył dofinansowanie UE na szkolenia i webinaria poświęcone wdrożeniu RODO.

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Rozporządzenie nakłada na administratorów danych wiele nowych obowiązków – na czele z zupełnie nowym podejściem do ochrony danych osobowych wyrażonym w zasadzie rozliczalności. Więcej informacji nt. reformy prawa ochrony danych dostępnych jest w dedykowanej nowemu prawu zakładce, gdzie znaleźć można przygotowany przez GIODO zestaw pytań, będący jednocześnie wskazaniem najważniejszych zagadnień i obszarów, w których następować będą znaczące zmiany. 

Właściwe wdrożenie i stosowanie RODO będzie sporym wyzwaniem. Żeby mu sprostać, warto wyznaczyć eksperta, jakim jest inspektor ochrony danych, który będzie wpierał administratora w wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem danych. W szczególnej sytuacji będa podmioty sektora publicznego, na które RODO nakłada obowiązek wyznaczenia inspektora.

Wśród wielu nowych zadań i kompetencji, wzmacniających jeszcze pozycję inspektorów ochrony danych, przepisy rozporządzenia wymagają od kandydatów na to stanowisko wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych chce odgrywać bardzo ważną rolę w zapewnianiu tej odpowiedniej fachowej wiedzy poprzez organizowane warsztaty i szkolenia - jak dotąd przeszkoliliśmy już grupę ponad 800 ABI z takich obszarów, jak szkolnictwo wyższe czy sektor medyczny.

W styczniu 2018 r. GIODO rozpoczął realizację projektu T4DATA, podczas którego wspólnie z organami ochrony danych z Włoch, Hiszpanii, Bułgarii i Chorwacji przygotowany zostanie cykl szkoleń dla inspektorów ochrony danych (obecnie ABI) z sektora publicznego. W Polsce szkolenia obejmą 600 osób. Dodatkowo powstanie platforma, gdzie możliwe będzie skorzystanie z oferty webinariów poświęconych właściwemu wdrożeniu RODO w podmiotach z sektora publicznego.

Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Programu "Prawa, równość i obywatelstwo na lata 2014-2020". Wartość dofinansowania wyniesie 535,579.00 euro.

Szczegóły już wkrótce!

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2017-07-26
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 13:06:34
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-07-12 11:08:57