Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

„Ochrona danych w fazie projektowania - wymogi RODO w tworzeniu oprogramowania” – seminarium naukowe

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na seminarium naukowe adresowane do programistów i twórców oprogramowania.
Wydarzenie to odbędzie się 21 września 2018 r. w Warszawie.

Seminarium zaplanowane zostało z myślą o osobach uczestniczących w procesach wytwarzania oprogramowania tj. programistach i architektach oprogramowania, czy osobach biorących udział w specyfikowaniu wymagań i odbieraniu systemów informatycznych. Jest ono adresowane także do wszystkich tych, którzy są  zainteresowani  tworzeniem systemów i programów zgodnych ze standardami wprowadzonymi przez RODO. Uczestnicy seminarium będą mogli zdobyć wiedzę oraz wziąć udział w dyskusji na temat aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na systemy informatyczne.

Nowe – stare wymagania

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wprowadziło, a właściwie doprecyzowało, wiele kwestii znajdujących się na styku zagadnień związanych z tworzeniem oprogramowania a bezpieczeństwem danych osobowych. Rozporządzenie zawiera rozwiązania, które – co prawda – już wcześniej można było spotkać w innych aktach prawnych oraz zestawach dobrych praktyk. Teraz mamy je zebrane w jednym miejscu – w RODO. Podobnie w jednym miejscu – właśnie na niniejszym seminarium – chcemy zebrać wszystkich tych, którzy są zainteresowani wiedzą dotyczącą nowego prawa o ochronie danych osobowych i chcą porozmawiać na temat wykładni niektórych przepisów RODO.

By dobrze zacząć – wytyczne tworzenia oprogramowania

Programiści w swojej pracy wykorzystują różnorodne wzorce projektowe oraz zestawy dobrych praktyk, dzięki którym znacząco zmniejszają ryzyko pominięcia istotnych elementów oraz skracają czas pracy nad oprogramowaniem. Podobnie można też rozumieć niektóre wytyczne wynikające z RODO. Dlatego podczas seminarium chcemy szeroko omówić m.in. nowe zasady Data Protection by Default, czyli domyślnego ustawiania wysokiego poziomu ochrony danych osobowych oraz Data Protection by Design, polegającej na uwzględnieniu ochrony danych w fazie projektowania. Spotkanie to będzie okazją do zaprezentowania praktycznych przykładów, jak poprawnie implementować jedne z większych nowości w prawie z perspektywy tworzenia oprogramowania.

Oprogramowanie przyjazne i użyteczne – wsparcie procesów związanych z ochroną danych

Właściwie zaprojektowane oprogramowanie musi być nie tylko zgodne z wymaganiami dla użytkowników zewnętrznych, ale też dla Inspektorów Ochrony Danych oraz pracowników podmiotu, dla którego ono powstało. Aby ten cel osiągnąć należy uwzględnić takie zagadnienia jak choćby pseudonimizacja i anonimizacja. Jaka jest między nimi różnica, kiedy, po co i które z nich zastosować i jakie proste narzędzia będą pomocne w ich implementacji – to pytania, na które odpowiemy podczas tego wydarzenia. Chcemy także omówić metody szacowania ryzyka oraz wyjaśnić, kiedy niezbędna jest ocena skutków dla ochrony danych. Przedstawimy także metodologię, z której możemy skorzystać w ramach tego działania.

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zadawania pytań za pomocą następującego narzędzia: https://app2.sli.do/event/gjqhotbb/login 

Najciekawsze pytania zostaną przekazane prelegentom. 

link do transmisji: https://app2.sli.do/event/gjqhotbb/login 

Warunki udziału

Seminarium jest bezpłatne. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej UODO pod linkiem:

https://rejestracja.uodo.gov.pl/ochrona-danych-w-fazie-projektowania/

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do osób zarejestrowanych zostanie przesłana informacja potwierdzająca udział w seminarium.

2018-09-12 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Informatyki
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-09-12
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-09-12 13:09:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2018-09-21 09:59:03

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Informatyki
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-09-12
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-09-13 12:40:29
Podmiot udostępniający: Zespół Informatyki
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-09-17
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-09-17 08:33:08
Podmiot udostępniający: Zespół Informatyki
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-09-12
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-09-12 14:41:05