Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych - szkolenie dla inspektorów ochrony danych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na kolejne szkolenie dla IOD. Odbędzie się ono 4 października 2018 r. w Warszawie i poświęcone będzie wybranym zagadnieniom istotnym dla sektora zatrudnienia.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które w przeważającej części jedynie modyfikuje dotychczasowe zasady ochrony danych osobowych, w przypadku sektora zatrudnienia przewiduje możliwość przyjęcia szczegółowych przepisów w systemach prawnych państw członkowskich. Polski ustawodawca wprowadził już pewne rozwiązania w tym zakresie. Jednym z nich jest ustawowe uregulowanie zasad monitorowania pracowników, w tym wykorzystywania do tego celu monitoringu wizyjnego.

Jednocześnie w związku z rozpoczęciem stosowania RODO przez pracodawców powstały pewne wątpliwości, jak choćby takie, jak zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych czy właściwe prowadzić rekrutację pracowników.

Te m.in. tematy będą rozwijane przez prowadzących szkolenie ekspertów UODO.

Rola IOD

Na każdym etapie przetwarzania danych pracownika, od momentu rekrutacji do momentu ustania zatrudnienia i zaprzestania przetwarzania jego danych we wszystkich celach z tym związanych, pracodawca powinien zadbać, aby proces ten odbywał się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Inspektorzy ochrony danych (IOD) mają monitorować działalność pracodawców w tym obszarze oraz doradzać im we wszystkich kwestiach z tym związanych. Kluczową rolę w tej misji inspektora odgrywa jego fachowa wiedza. Wiedza, którą inspektorzy będą upowszechniać w organizacjach, w których zostali powołani, wśród osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych.

Dlatego Prezes UODO konsekwentnie wspiera ich kształcenie, organizując m.in. dedykowane im szkolenia. Obecne będzie już 11 z kolei.

Nowy poradnik UODO

Jednocześnie jego uczestnikom przekazany zostanie przygotowany przez Prezesa UODO specjalny poradnik, zawierający wiele wskazówek, które mają wspomóc pracodawców w prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.

Warunki udziału

Szkolenie jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie inspektorzy ochrony danych zgłoszeni do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 25 września 2018 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej UODO pod linkiem:

https://rejestracja.uodo.gov.pl/szkolenie-dla-ido-obowiazki-pracodawcow-w-zakresie-ochrony-danych-osobowych-szkolenie-dla-inspektorow-ochrony-danych/

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!

Zarejestrowanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w nim. Do osób zarejestrowanych 27 września 2018 r. zostanie przesłana informacja potwierdzająca bądź nie udział w szkoleniu. Szczegółowe informacje na jego temat (w tym program, miejsce oraz godzina rozpoczęcia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną również 27 września 2018 r.

2018-09-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-09-07
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-09-07 14:09:28
Ostatnio modyfikował: Tomasz Soczyński 2018-09-08 09:18:05