Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Konsultacje wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy

Prezes UODO rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania, które potrwają do 5 lipca. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są w szczególności twórcy kodeksów, instytucje uczestniczące w konsultacjach projektów kodeksów oraz specjaliści ochrony danych osobowych.  Z projektem wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania można zapoznać się poniżej.

Polska jest jednym z krajów z największą liczbą inicjatyw tworzących kodeksy postępowania. Świadczy to o chęci podnoszenia poziomu ochrony danych w wybranych sektorach. Stosowanie postanowień kodeksów musi być monitorowane przez podmioty, które uzyskały akredytację Prezesa UODO. Zadaniem podmiotu monitorującego jest zapewnienie przestrzegania kodeksu postępowania (art. 40 i art. 41 RODO).

Na podstawie art. 41 RODO, mając na uwadze art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych oraz wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował projekt wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do przesyłania uwag i postulatów do Wydziału Kodeksów i Certyfikacji na adres e-mail: dol@uodo.gov.pl. W tytule prosimy wskazać hasło „Konsultacje wymogów akredytacji”.

Termin zgłoszenia stanowisk upływa 5 lipca 2020 r.

Po przeanalizowaniu uzyskanych uwag, na podstawie art. 41 ust. 3 RODO projekt zostanie przedłożony Europejskiej Radzie Ochrony Danych z wykorzystaniem mechanizmu spójności przewidzianego w art. 63 RODO. 

Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Podane dane kontaktowe (np. imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, funkcja pełniona w reprezentowanej organizacji) mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, która przewiduje ograniczenie ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 tej ustawy).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych - https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Natomiast szczegółowe informacje o kodeksach są dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/426

 

2020-06-09 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-06-09
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-06-09 09:06:26
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-03 15:17:24

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2020-06-09
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-03 15:17:05