Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy znasz swojego „cyfrowego bliźniaka”?

„Cyfrowy bliźniak” to odwzorowanie szczególnego obiektu, jakim jest człowiek, który jest szeroko opisywany przez dane znajdujące się w sieci, będące np. w zasobach podmiotów gospodarczych. Pojęcie to jest coraz bardziej popularne i wprost jest powiązane z innym - cyberfizycznym systemem. Ma być ono podstawą dla gospodarki 4.0 i w innych systemach tworzonych przez ludzkość XXI wieku.

Czy rzeczywiście jesteśmy w tym punkcie, w którym tworzy się z ludzi zestawy danych, składające się na cyfrowego bliźniaka? Chyba tak. Jest to jednocześnie droga do nowego przemysłu, nowej gospodarki i nowego państwa, czy też jest to także droga do nowej kultury. Kultury, która zapomina, co jest podstawą naszego systemu cywilizacyjnego – stwierdził dr Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych, podczas konferencji naukowej pt. „Cyfrowy Bliźniak”, która odbyła się 10 stycznia 2020 r. we Wrocławiu.

Konferencja była okazją do szczegółowego oceniania konkretnych rozwiązań prawnych i technicznych wpływających na to, jak cyfrowy bliźniak wygląda i jak wyglądać będzie cyberfizyczny system, w którym ten cyfrowy bliźniak miałby funkcjonować.

Ponadto wrocławskie wydarzenie stworzyło okazję do omówienia stanu realizacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Rok 2020 będzie rokiem przeglądu RODO – zapowiedziała Urszula Góral, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, otwierając konferencję. Nawiązała w ten sposób do istotnego zadania, które wynika z art. 97 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Otóż na jego mocy najpóźniej do 25 maju 2020 r. Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawi Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie z oceny i przeglądu RODO. W tym kontekście Urszula Góral zasygnalizowała kwestie prowadzonej obecnie w Unii Europejskiej dyskusji na temat sektorowych przepisów dotyczących ochrony danych.

Z kolei Wojciech Trebnio, dyrektor Departamentu Kar i Egzekucji, w swoim wystąpieniu „Uprawnienia naprawcze regulatora – doświadczenia w sferze cyfrowej”, przedstawił uczestnikom, jak z perspektywy regulatora wygląda praktyka stosowania RODO w dobie gospodarki cyfrowej. W tym kontekście odniósł się do kwestii administracyjnych kar finansowych, które w minionym roku nałożył Prezes UODO. Jednocześnie podkreślił, że nie jest zamiarem organu nadzorczego, aby działania tego typu doprowadziłyby do zaprzestania działalności przez ukarane podmioty.

Natomiast Tomasz Soczyński, dyrektor Departamentu Informatyki, przedstawił najważniejsze zasady dotyczące publikacji wizerunku zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dodatkowo podczas konferencji omówiono wiele innych zagadnień, wśród nich tematy związane z nasilającymi się zjawiskami kradzieży tożsamości, ochroną danych w sieci, w tym na portalach społecznościowych, a także coraz częściej stosowanego monitoringu wizyjnego.

Konferencję zorganizował Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Było to pierwsze z cyklu spotkań akademickich zorganizowanych w związku z przypadającym 28 stycznia 2020 r. XIV Dniem Ochrony Danych Osobowych. Uczelnie wyższe, z którymi UODO ma zawarte porozumienia o współpracy, od lat chętnie włączają się w obchody tego szczególnego święta, planując liczne spotkania i konferencje z udziałem ekspertów UODO.

2020-01-16 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-01-16
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-01-16 11:01:41
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-01-16 12:04:21