UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Decyzja Komisji Europejskiej 2001/497/WE

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-03-02 15:36:20
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
W dniu 27 grudnia 2004 r. Komisja Europejska wydała decyzję zmieniającą decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Decyzja ta została ogłoszona w dniu 29 grudnia 2004 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich seria L Nr 385 str. 74.

Ostatnie aktualności