UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DEC-DS-1/05

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-03-02 14:51:05
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 6 stycznia 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie udostępnienia przez operatora telekomunikacyjnego jego danych osobowych spółce zajmującej się windykacją należności. GIODO uznał, iż podstawą przekazania danych osobowych Skarżącego stanowi art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, który dopuszcza przetwarzanie danych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności, gdy przetwarzanie ma służyć dochodzeniu roszczeń z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ Skarżący wobec spółki, której wierzytelność została przekazana, uznał dług, i ustalił warunki jego spłaty, nie można było uznać, że przetwarzanie to narusza jego prawa lub wolności.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2020-08-05
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności