Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ile maksymalnie podmiotów będzie mógł obsługiwać jeden IOD?

Ani przepisy rozporządzenia ogólnego, ani ich interpretacje wydawane np. przez Grupę Roboczą Art. 29 w postaci wytycznych, nie dają odpowiedzi na takie pytanie. Stosowanie tego rozwiązania będzie mogło jednak następować jedynie w uzasadnionych przypadkach, a liczba obsługiwanych podmiotów musi się mieścić w racjonalnych granicach. Ocena tej kwestii zależna jest od wielu czynników, w tym m.in. od: efektywnej dostępności inspektora, możliwości uzyskania przez niego szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania podmiotu, dysponowania przez niego odpowiednią do zakresu zadań i specyfiki procesów przetwarzania danych ilością czasu, konieczności unikania konfliktu interesów oraz wielkości i struktury organizacyjnej jednostki będącej administratorem danych. Na powyższe pytanie konkretnie będzie można zatem odpowiedzieć jedynie w kontekście konkretnych sytuacji. Niemniej tak jak każda decyzja dotycząca przyjmowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych, również decyzja w zakresie wyboru odpowiedniej osoby do pełnienia funkcji inspektora, musi być podejmowana z pełną świadomością ciążącej na administratorze danych odpowiedzialności za prawidłowe przestrzeganie przepisów prawa.

2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-22
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 11:05:43
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 11:57:04