Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy naruszenie przepisów odnoszących się do inspektora ochrony danych może skutkować administracyjnymi karami pieniężnymi nakładanymi na administratora danych lub podmiot przetwarzający?

Stosownie do art. 83 ust. 4 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), naruszenia obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego odnoszących się do inspektorów ochrony danych (art. 37–39 RODO) podlegają administracyjnej karze pieniężnej do 10 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Warto sobie uświadomić, że karami administracyjnymi obwarowane są zatem obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających dotyczące nie tylko wyznaczania inspektora ochrony danych, posiadania przez niego właściwych kwalifikacji i gwarancji niezależności, ale też zapewnienia, aby wyznaczony inspektor prawidłowo mógł realizować swoje zadania.

2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-22
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 11:05:11
Ostatnio modyfikował: Filip Szymański 2018-05-25 12:27:29