Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakładka ta zawiera elektroniczne wersje krajowych aktów prawnych, które pochodzą ze strony http://isap.sejm.gov.pl/ i będzie na bieżąco aktualizowana o ogłaszane w dziennikach urzędowych akty prawne istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych. uodo.gov.pl nie jest źródłem prawa a publikowane na niej akty prawne mogą być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.