Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Grupa ds. Koordynacji Nadzoru nad Systemem Informacyjnym Schengen jest organem ustanowionym na podstawie rozporządzenia SIS II oraz decyzji SIS II w celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru nad ochroną danych osobowych przetwarzanych za pomocą wielkoskalowego system informacyjnego jakim pozostaje SIS II.

Po uruchomieniu 9 kwietnia 2013 roku Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji, Grupa ds. Koordynacji Nadzoru nad SIS II zastąpiła Wspólny Organ Nadzorczy Schengen (WON). Grupa składa się z przedstawicieli krajowych organów nadzorczych z państw członkowskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Członkowie grupy spotykają się co najmniej dwa razy w roku w celu

  • wymiany istotnych informacji;
  • przeanalizowania trudności w zakresie wykładni lub stosowania podstaw prawnych SIS II;
  • zbadania problemów związanych ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą;
  • wzajemnej pomocy w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji;
  • sporządzenia uzgodnionych wniosków w sprawie wspólnych  rozwiązań  problemów  oraz  upowszechniania  wiedzy o prawach do ochrony danych.

Wspólne sprawozdanie z działalności jest przesyłane co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu,  Radzie,  Komisji  i  organowi zarządzającemu.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Grupy ds. Koordynacji Nadzoru nad Systemem Informacyjnym Schengen dostępne są na jej stronie internetowej.

Informacje o sposobach realizacji swoich praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie danych przetwarzanych w systemie SIS można uzyskać na stronie internetowej Komendanta Głównego Policji.

2019-08-29 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-08-29
Wprowadził‚ informację: Paweł Malinowski 2019-08-29 14:08:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Malinowski 2019-08-29 15:07:26